Postări

Se afișează postări din noiembrie 10, 2008

LEGISLATIE

Legea sponsorizării nr.32/1994 , cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.544/2001- info.publice
Legea nr.144/2007 – ANI
Legea nr.188/2004 – statutul funcţionarilor publici
Legea nr.288/2004 – organizarea studiilor universitare
Legea nr.130/1999, 571/2004– protecţia pers.încadrate în muncă
Legea nr.168/1999 – conflicte de muncă
HG nr.1860/2006, 189/2001, 518/1995 – deplasări
HG nr.44/2004- Norme Legea codului fiscal nr.571/2003
Ordin nr.390/2008 – însemne heraldice
Legea nr.231/1991 – monetăria statului
HG nr.544/2003 şi 805/2003 – stemă, sigilii
Legea nr.215/2001 – admn.publică
Legea energiei electrice nr.300/2007
Legea gazelor nr.351/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Legea pensiilor civile nr.19/2000
Legea pensiilor militare nr.164/2001
Legea contenciosului admn. nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările şi completările ulterioare
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificări…