joi, 4 octombrie 2018

nu uitati CENTENARUL ANIMALUTELOR CU PRIMARIA SI ASPA IN PARCUM IOR INSULA CATEILOR DE AZI PANA DUMINICA

DETALII PE FB PE EVENIMENT SI BANNERE PRIN ORAS

V for V 10-11.11.2018

Pe 10 și 11 noiembrie ne întâlnim la a 21-a ediţie de V for VINTAGE
| târg de design contemporan și cultură vintage |

Giovanni Ottonello (director artistic Istituto Europeo di Design), Myra Postolache (fondator The Secret Code of Fashion) și Laura Călin (fondator V for VINTAGE) formează juriul internaţional care selectează portofoliile designerilor la ediția cu numărul 21 a târgului V for VINTAGE. Astăzi vă facem cunoștință cu Giovanni și Myra.
Giovanni Ottonello este directorul artistic IED (Istituto Europeo di Design). Giovanni a fost consultant de imagine pentru Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Hugo Boss,  Rubelli, Artsana, Lancia, Ethos și mulți alții. În prezent organizează seminarii și conferințe cu teme ce variază de la grafică, la modă, de la design până la fotografie și artă contemporană în diferite instituții de design și modă ale lumii.
 
Interviu cu Giovanni
Myra Postolache este fondatorul The Secret Code of Fashion și contributor Vogue Italia. Lucrările ei au fost publicate în Vogue Italia, ELLE Italia, L’Officiel Malaysia, Schön Magazine, Trend Privé Magazine, The LA Fashion și multe altele. Misiunea ei este de a sprijini designerii din industria modei prin crearea unui dialog între branduri și publicul lor.
Interviu cu Myra
Cu Giovanni și Myra ne întâlnim pe 10 și 11 noiembrie la V for VINTAGE 21.
Call for Entries pentru designeri și colecționari
este deschis până pe 7 octombrie 2018

Troia autohtonaO mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României!

O mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României! Imagini din timpul lucrărilor arheologice
 
- Cetatea de la Sântana -

- La începutul lunii august, un grup de istorici români şi germani au făcut publice rezultatele unor cercetări arheo­logice efectuate, în ultimii zece ani, în situl arheologic de la Sântana, judeţul Arad. Ceea ce au descoperit acolo, în "Ceta­tea Veche", i-a făcut să asemene acest spaţiu cu vestita ceta­te Troia, din Grecia antică. Despre ce anume este vorba, ne-a vorbit Ioan Constantin Inel, direc­torul Complexului Muzeal Arad, instituţie sub auspiciile căreia se desfăşoară cercetările -

"Mureşul, autostrada antichităţii"
O mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României!Ioan Constantin Inel, directorul Complexului Muzeal Arad
 
- Descoperirile arheologice de la Sântana, din judeţul Arad, au o importanţă covârşitoare pentru preistoria românească. Vă rog să explicaţi, pen­­tru cititorii revistei noastre, despre ce este vorba.
- Proiectul de cer­ce­tare pentru Cetatea Ve­che de la Sântana, jud. Arad, este dedicat unui sit arheologic de foarte mari dimensiuni. For­ti­ficaţia în sine ocupă pes­te 80 de hectare în teren, clasifi­cată în lista mo­nu­men­telor istorice ale Ro­mâ­niei în cate­go­ria A, ceea ce înseamnă cate­gorie de importanţă na­ţională. Acest proiect a fost demarat în 2008-2009, de Complexul Mu­­zeal Arad, în par­teneriat, atunci, cu In­stitutul Ger­man de Ar­heologie de la Berlin şi cu Mu­ze­ul din Bochum. În urmă cu doi ani, a intrat în acest par­te­neriat şi Uni­ver­sitatea "Goethe" din Frank­furt, ei activând un pro­iect ce vizează "Con­flic­te militare în epoca târzie a bronzului în spaţiul din­tre Munţii Taunus (Landul Essen, unde e şi Frank­furt) şi Munţii Carpaţi". Din partea germa­nă, proiectul este coordonat de prof. Rüdiger Krau­se, de la Universitatea "Goethe", iar coordonarea ştiin­ţifică a sitului este asigurată de dr. Florin Gogâltan, de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca, filială a Academiei Române, domnia sa fiind un important cercetător al Epocii Bronzului.

- De ce au ales nemţii să cerceteze o suprafaţă atât de mare?
O mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României!Arheologia cere pasiune
 
- Într-adevăr, este un spaţiu foarte mare pe care acest proiect îl acoperă. Specialiştii germani au ales un asemenea grant de cercetare pentru posibilitatea de a lucra în arii diverse, de la aşezări de pe teri­toriul german, până în zona Panonică, şi apoi în Câmpia Mureşului şi pe Valea Mureşului, în interio­rul Transilvaniei. Asta, şi pentru că se ştia de mult, din datele istorice şi arheologice, că Transilvania a fost sursa principală de sare în preistorie, care era material de bază pentru toate relaţiile comerciale. Noi avem aici cele mai bogate depozite de sare, în Depresiunea Transilvaniei, iar comerţul cu sare se făcea pe Mureş. Ar­heologii chiar agreea­ză expresia conform căreia Mu­reşul este "autostrada antichi­tă­ţii", calea de circula­ţie a tuturor po­poa­re­lor spre aces­te locuri sau de aici spre Eu­ropa.
Desigur, avem şi resursele minerale, minereurile de aur şi argint din Apuseni, care erau deja exploa­tate în Epoca Bronzu­lui. Dovadă în acest sens e şi descope­ri­rea, la sfârşitul seco­lului XIX, a unui foarte important şi va­loros tezaur din piese de aur, în tim­pul con­struirii căii fe­rate Sântana-Arad. A­tunci s-a găsit un mormânt în care erau depuse aceste piese de aur cu forme de in­spiraţie vegetală, niş­te frunze foarte fru­mos lucrate, dublate două câte două, acest tezaur aflându-se azi în co­lecţia Muzeului Naţional din Budapesta.

Una dintre cele mai mari fortificaţii din Europa
O mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României!
 
- Care sunt descoperirile mai speciale de la Sântana?
- Ansamblul fortificat este extrem de important pentru că, pe lângă elementele strict de fortificaţie pe care le pre­zintă - şanţuri de apă, valuri de pământ, palisade peste şanţ - are o locuire extrem de in­ten­să în interior, lucru foarte rar întâlnit în restul for­tifi­ca­ţiilor de asemenea di­mensiuni de pe terito­riul Ro­mâniei şi din partea central-est euro­peană. În fapt, proiectul de cercetare demon­strează că situl de la Sântana este una dintre cele mai mari forti­ficaţii de gen din Europa; de pe teritoriul României este a doua, cea mai mare fiind în apro­piere de Sântana, la Corneşti, judeţul Timiş, unde sunt peste 400 de hectare de fortificaţii, iar cea de-a treia, pe Valea Mureşului, la Teleac, judeţul Alba, care are 30 de hectare. Aceste forti­ficaţii re­pre­zintă centre de con­trol al puterii pe o anumită regiune şi pentru epoca respectivă, Epoca Bron­zului, respectiv ori­zon­tul se­colelor 14-12 îna­inte de Christos. Asta în­seamnă că, în urmă cu apro­ximativ 3400 de ani, cetatea de la Sântana funcţiona ca o fortificaţie şi, cel mai pro­babil, ca un oraş-ce­tate al perioadei pre­istorice.

- Care ar fi explicaţia dimensiunilor impresio­nante ale acestei fortificaţii?

- Dimensiunile cetăţii Sântana par a fi fost cali­brate în funcţie de comunitatea locală, pentru că incinta trebuia să asigure, în caz de primejdie, adu­narea şi protejarea în interior a comunităţii, a uniu­nii de triburi, a tuturor celor supuşi căpeteniei de care vă vorbeam. Deşi aceste populaţii nu erau foar­te mari, în interior veneau cu tot cu turmele de ani­male, şi aceasta explică dimensiunile foarte mari ale fortificaţiei.
O mare descoperire în Câmpia Aradului - O Troia a României!Fortificaţiile de la Sântana se întind pe mai mult de 80 de hectare
 
Oricum am lua-o, fortificaţia de la Sân­tana, după amplitudine, după dimensiuni, după ca­rac­teristici, este una dintre cele mai importante din această parte a Europei şi cea mai locuită din cele trei fortificaţii de acest tip din ţara noastră.

- De ce s-a spus, chiar şi în mediul ştiinţific, că situl de la Sântana ar fi o "Troia a României"?
- Orizontul de timp este similar cu al cetăţii Troia, de aici şi asemănarea cu aceasta. Diferenţa între aceste fortificaţii de pământ şi lemn din ţara noastră şi cele de pe coasta Asiei Mici şi din Grecia e că acolo s-a preferat construcţia în piatră. Şansa acelor cetăţi a fost consemnarea lor în Poemele Ho­merice, ca fiind locuri de viaţă intensă, cu perso­naje, cu regi, căpetenii, mari eroi, care s-au luptat, care au avut poveştile lor, viaţa lor, familii, iubiri, duşmănii.

- Aminteaţi de o structură a zidurilor diferită de cea a cetăţii Troia...
- La noi, structura zidurilor e de chirpici, cu o teh­nică de construcţie spectaculoasă: valul de apă­rare e construit din straturi de arbuşti întregi, aşezaţi orizontal, la bază, peste care s-a pus un strat de piatră de râu adusă de la mare distanţă şi pia­tră de carie­ră din zona Co­vă­sânţ. Peste aceste două paturi s-a bătut lut, apoi în acest brâu de lut, s-a realizat o ţesătură din trunchiuri groase de copaci, aşe­zaţi verti­cal, ridicând înăl­ţimea zidului cu încă 2-3 m.

mama

Ce credem că ştie mama?


La 4 ani - Mama ştie tot. 
La 8 ani - Mama ştie multe. La 12 ani - Mama nu ştie tot. La 14 ani - Mama mea nu ştie nimic. La 16 ani - Mama mea ? Ce ştie ea ?... La 18 ani - Bătrâna asta a copilărit cu dinozaurii... La 25 de ani - Posibil ca Mama să ştie ceva despre asta.. La 35 de ani - Înainte de a decide, vreau să mă sfătuiesc cu Mama. La 45 de ani - Precis ca Mama poate să mă îndrume... La 55 de ani - Ce-ar fi făcut Mama în acest caz ? La 65 de ani - De-aş fi putut să vorbesc despre asta cu Mama... Dedicat tuturor mamelor din lume 
  
  
Ce ne-am face fara mamele noastre. 
Tot ce am avut vreodata nevoie sa invat, am invatat de la  MAMA...

umorUmor evreiesc
- Rabi, am așa niște probleme, așa probleme! Nu pot să fac fată la problemele astea! Ce să mă fac, Rabi?
- Ascultă Haim, D-zeu îi trimite fiecăruia probleme după puterile sale. Așa că, una din două: ori le rezolvi, ori înseamnă că nu sunt problemele tale.
 
Este judecat un evreu:
- Vi s-a stabilit o amendă de 5.000 de ruble, pentru insultarea unui funcționar de stat. Inculpat, aveți ceva de comentat, pe această temă?
- În principiu aș avea! Dar la prețurile astea… mă abțin.
 
Diavolul la Privoz (cea mai importantă piață din Odessa):
- Ițic, am pentru tine o propunere  avantajoasă, vrei sa-mi vinzi sufletul tău ?
- Liuțic, propunerea mea este și mai avantajoasă: ia-l cu chirie!
 
- Vinul roșu merge cu carnea, vinul alb – cu peștele.
- Dar vodca și berea?
- Cu necazurile.
 
E noapte. Liova și Sonia dorm. Deodată Sonia sare și începe să-l zgâlțâie pe bărbat.
Ăla, somnoros:
- Ai?… Ce e?!… Ce s-a întâmplat?
- Nu s-a-ntâmplat nimic, dar nu înțeleg cum poți tu dormi liniștit, când ai așa un salariu mic!
 
- Sarocika, mă uit la tine și nu înțeleg: cum a putut D-zeu să te facă atât de frumoasă și atât de proastă.
- Foarte simplu Frumoasă, ca să mă placi tu, iar proastă, ca să te plac eu…
 
Notarul:
- Înainte de a da citire testamentului d-lui Rabinovici, aș vrea să-i pun o întrebare văduvei acestuia:
- Doamnă, n-ați vrea să vă căsătoriți cu mine?
 
- Deci așa, Dodik, profitul îl vom împarți 50/50.
- Dar Semion Markovici, eu chiar vreau 70...
- Ei bine, m-ai convins: 70/70!
 
- Și d-ta de ce taci ? Spune-ți, d-le, părerea.
- Mulțumesc, nu. Mai spun vreo prostie… și o să vă deranjeze.
- Nu spune o prostie. Încearcă să spui ceva inteligent.
- Păi atunci, chiar că o să vă supărați.
 
- Ițic, am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?
- Nu mai voiam să umblu prin bordeluri..
- Și acuma?
- Acuma vreau…
 
Un inspector la piața Privoz din Odessa:
- Aveți documente pentru peștele ăsta?
- Da’, ce vă trebuie? Certificatu’ de deces?

Procurorul:
- Inculpatul a săvârșit o crima rară prin îndrăzneală, abilitate și bogăția fanteziei…
Inculpatul:
- Ține-ti laudele pentru tine, că eu tot nu recunosc.
 
- Spuneți-mi, cât costă lecțiile de vioară ale fetiței dv.? Probabil că sunt scumpe.
- Da, dar ce profit!
- Păi, de unde profit?
- Am cumpărat deja, la un sfert de preț, apartamentele din stânga noastră.

Culcă-te, că mâine mergi la școală!- Ce-o să fac acolo?
- O să înveți să citești și să scrii!
- Și dacă nu-mi place?
- O să ajungi prim-ministru!


-Fiule, niciodată să nu fii rasist, e foarte urat.
- Ok, mama.
-Așa, acum du-te să faci curat in cameră că e ca la țigani.

- Gânduri:
Când vrea omu' să fie băgat un pic în seamă... bang, își schimbă poza de profil!


Partea cea mai grea în meseria de barman este să știi exact cine este beat, cine se preface și cine este prost de-adevăratelea.

- Bună ziua! Aveţi ceva contra tusei?
- Nu, puteţi tuşi cât vreţi.

Ieri am primit două amenzi: una că am parcat prea aproape de zebră şi cealaltă că am intrat cu maşina în grădina zoologică.

   
 
 
Facebook-ul a dezbrăcat mai multe femei decât orice bărbat.

Profesorul m-a lovit cu rigla in cap si mi-a spus ca la capatul riglei se afla un idiot…
M-a trimis la director cand am intrebat la care capat…

Există trenuri care trec doar o singură dată-n viață.
În special dacă ești culcat pe șine.


- E superbă prima zi de școală, chiar mă emoționează și mă bucură! (patron de bar).
El: Îmi este imposibil să desfac sutienul nevestei mele!
Cine oare m-o fi pus să-l iau pe mine..
Ieri am fost să arunc un ochi prin magazine.
Azi am aruncat un ochi prin extrasul de cont.
Ce voiam să intreb: are cineva nevoie de un rinichi??
 
 
 
Azi, fiu-miu i-a zis învățatoarei că a întârziat la școală pentru că "Tati n-a terminat să se cace".
Nah, mai faceți copii!...

Doar bărbații sub 30 de ani pot fi păcăliți numai cu sex.
Ceilalți vor și mâncare.


Doi cerşetori discută:
- M-am lăsat de fumat din cauza mijlocului.
- Cum aşa? Ce legătură e între mijloc şi fumat?
- Nu mă mai pot apleca după chiştoace.
 
 
 
Am văzut doi copii la mine în cartier care se jucau cu o minge.
Îngrijorat, i-am întrebat:
- Ce s-a întâmplat, v-a furat cineva telefoanele?

Fetelor, acum că iPhone X este rezistent la apă, nu mai aveți nicio scuză pentru care să nu postați poze din duș!

Sfatul zilei:
Nu face niciodată skanderberg cu un tip care e singur de peste 6 luni!

ORB PLOPZZ ALBASTRU DESCHIS, PRODUS NOU

ORB PLOPZZ ALBASTRU DESCHIS, PRODUS NOU

ROBI

ADOPTA PISOANCE!

Adopta o pisica

ADOPTII PISICUTE

Adopta o pisicuta

ADOPTA, MERITA 1 SANSA!

Adoptii caini

ADOPTA 1 CATEL

Adopta un catelus

ADOPTA 1 CUT!

a title="Adoptii caini" href="http://www.adoptiicaini.ro/">Adoptii caini